Τελευταία νέα

Εξοικονομώ Ανακαινίζω για Νέους

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 90%

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»  και θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2023.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ κατά τρεις ενεργειακές τάξεις.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη:

1.«Εξοικονομώ»:
συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».
2.«Ανακαινίζω»:
συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις αισθητικής, λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών, ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

   Επιλέξιμες παρεμβάσεις

1. Συστήματα Θέρμανσης/Ψύξης
2. Θερμομόνωση
3. Κουφώματα/ Συστήματα Σκίασης/ Αερισμός
4. Συστήματα παροχής ΖΝΧ
5. Λοιπές παρεμβάσεις Εξοικονόμησης

   Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ», και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».

Επιπλέον πρέπει να ισχύουν τα εξής:

  • Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).
  • Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα)
  • Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης.Επιπλέον η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω» δεν είναι δυνατή, ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

   Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας 

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
• Υφίσταται νόμιμα.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.)
σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον οδηγό του προγράμματος ΕΔΩ

Οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν ΟΛΗ την διαδικασία από την ΑΙΤΗΣΗ εώς την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ του προγράμματος 

Καλέστε μας στο 2310784664 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ΕΔΩ